Anna Duijff erelid KvL

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van KvL is Anna Duijff door de leden unaniem benoemd tot erelid. Dit jaar is Anna 65 jaar lid van KvL. In die tijd heeft zij zich op verschillende posities ingezet voor KvL. Als redacteur van Bal en Mand, als bestuurslid met de zware portefeuille van secretaris. In het begin van de 21ste eeuw nam zij de coördinatie van het G-korfbal op zich. Die taak vervult zij nog steeds.
Wat bij al die KvL-activiteiten van Anna opviel was dat het altijd ging om wat goed was/is voor onze vereniging.
Anna was zelf niet op de jaarvergadering, omdat zij kortgeleden een ingrijpende operatie heeft ondergaan. Vandaar dat voorzitter Angela en bestuurslid Ernst de dag na de jaarvergadering naar huize Duijff togen om haar het heugelijke nieuws te melden. Dit werd nog onderstreept met een bloemetje en een cadeaubon. Het was goed te merken dat Anna al weer aardig herstelt en zeker van plan is binnenkort haar gezicht weer in de Camminghahal te laten zien.
Share Now

Related Post