Bestuurlijke ontwikkelingen KVL

Beste leden,

Inmiddels is het ongeveer een maand geleden dat de bijzondere algemene ledenvergadering van KVL plaatsvond. Na de bijzondere algemene ledenvergadering hebben oud-bestuursleden en betrokkenen niet stil gezeten. Zo is ondergetekende, als relatieve buitenstaander (Ernst is actief bij het G-Korfbal) ingeschakeld om hulp te bieden bij het vormen van een nieuw bestuur. Daarnaast werken ook Ria Rodenburg, Angela Drost en Welmoed Renzema mee bij het vormen van een nieuw bestuur.

Bovengenoemde personen hebben op 30 januari gesproken met huidige bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomst is de focus gelegd op de toekomst van KVL. Naar voren kwam dat  alle aanwezigen op positieve wijze vooruit willen kijken om zo te werken aan een mooie toekomst voor K.V.L. Om die mooie toekomst te verwezenlijken moet allereerst een nieuw bestuur gevormd worden. Er zullen op korte termijn gesprekken plaatsvinden met leden die belangstelling hebben en geschikt zijn voor een functie binnen het bestuur. Vervolgens is het van belang dat op een aantal punten helderheid over de structuur van de vereniging wordt uitgewerkt en we daarover binnen de vereniging goed met elkaar communiceren.

De taakverdeling is nu dat, totdat er een nieuw bestuur is gevormd de lopende zaken worden uitgevoerd door de huidige bestuursleden. De vorming van het nieuwe bestuur wordt voorbereid door de groep Angela, Ria, Welmoed, Ernst.

We zijn blij te merken dat er veel animo is om mee te helpen aan een goede doorstart van onze mooie vereniging. We hopen dan ook op korte termijn een nieuw bestuur aan de ledenvergadering te kunnen voorstellen. We hopen jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. We blijven jullie op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.

Mocht dit bericht vragen  bij je oproepen of er behoefte is aan nadere info dan kun je mailen met Ernst Janssen via ernstjanssen14@gmail.com.

Met sportieve groet,

Doorstartgroep KVL

Share Now

Related Post