• Contributie

    De contributie wordt per 1 januari van ieder jaar toegepast aan de hand van het CPI (consumentenprijsindexcijfer) vastgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

    * contributie inclusief kledinggeld

     

  • Contributie 2023
    De contributie per 1 januari 2021: