• Afgelopen dinsdag heeft het kabinet gemeld dat de jeugd van de sportverenigingen na 28 april weer mogen
  trainen. Kinderen tot en met twaalf jaar (alleen trainen, geen wedstrijden), en kinderen van twaalf tot achttien
  jaar moeten daarbij op 1,5 meter afstand (alleen trainen, geen wedstrijden) blijven.
  Het is natuurlijk hartstikke fijn dat de kinderen weer naar buiten mogen en zich kunnen uitleven door weer te
  kunnen sporten. Wij hebben van de BV Sport en het KNKV (Korfbalverbond) enkele richtlijnen aangereikt
  gekregen:
  - Er mag geen gebruik mag worden gemaakt van de kantine en kleedkamers (en daarbij toiletten en douches), wat inhoudt dat de kinderen in sportkleding naar het veld moeten komen.
  - Ouders zijn niet welkom langs de lijn. Indien het kind jonger dan 6 jaar is en ondersteuning noodzakelijk is bij de training, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden (aangegeven door KNKV).
  - Voor en na de training dienen de kinderen hun handen te reinigen. De leiding zal er op toezien dat elk kind dit naleeft.
  - Het materiaal dat er wordt gebruikt zal na elke training gedesinfecteerd worden.
  - Het KNKV adviseert kinderen boven de 12 jaar een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden.

  We hebben besloten om 1 keer in de week te trainen en wel op dinsdag. We willen beginnen op dinsdag 5 mei.
  We weten dat dit Bevrijdingsdag is, maar omdat op deze dag geen activiteiten worden georganiseerd denken wij dat dit geen bezwaar is.
  De F- jes trainen van 18.00 – 19.00 uur en de B- en C2 ploeg van 19.00 – 20.00 uur op het Kalverdijkje.
  De combiploegen D2 en C1 trainen in Goutum. Komende dinsdag vindt er overleg plaats over de tijden waarop beide ploegen gaan trainen, dit met betrekking tot de logistiek bij WW&F. Deze ploegen krijgen daarna van de trainers via de app bericht.
  Wij willen ook kinderen die niet lid zijn van onze vereniging de gelegenheid geven om onze trainingen te komen
  volgen. Aanmeldingen hiervoor kunnen worden gedaan bij secretaris@kvleeuwarden.nl.