Een korte terugblik ALV donderdag 11 april

Op donderdag 11 april kwamen de leden in de kantine van KvL bijeen voor het kiezen van een nieuw bestuur. Er waren 33 leden aanwezigen en 14 afmeldingen. Vooraf zijn er geen leden gekomen die bezwaar hadden tegen de voorgestelde leden en op de vergadering was er geen bezwaar of tegen-kandidaatstelling. Hierdoor was een stemming niet nodig en is het nieuwe bestuur officieel op    11 april 2019 benoemd. Alle oud bestuursleden zijn bedankt voor hun inzet voor de vereniging en hebben een attentie gekregen.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie hebben de nieuwe bestuursleden henzelf voorgesteld en zijn de plannen waar KvL mee aan de slag moet (of al mee bezig is) doorgenomen. Na de vergadering zijn een aantal leden naar het bestuur toegestapt met ideeën en om hulp aan te bieden. Helemaal super dat dit spontaan gebeurde op de ledenvergadering. Onze jeugd is de toekomst en fijn dat zij zich betrokken voelen bij KvL.

Inmiddels zijn de namen van de nieuwe bestuursleden te vinden op de website van KvL.

De powerpoint presentatie is naar alle leden gestuurd, maar mocht iemand deze niet hebben ontvangen mail dan even naar secretaris@kvleeuwarden.nl , dan wordt deze nog nagestuurd.

Share Now

Related Post