• De jaren 60 volgden. Cor Nijboer was leraar geworden op de toen geheten “lagere school”, nu basisschool, de Parkschool in de Boerhavestraat. Hij was degene die voor het Schoolkorfbaltoernooi, veel leerlingen warm kon maken om hieraan deel te nemen en daarna lid te worden van de KV Leeuwarden. Vele jeugdleden woonden toen rond Cambuur, o.a. de Marathonstraat, Linnaeusstraat
  (beide afgebroken), Archipelweg enz. Dit kwam ook omdat we toen nog steeds op het achterveld van Cambuur speelden, waar we samen met de hockeyclub RAP en de Kaatsvereniging een veld moesten delen. We beschikten niet over een kleedgelegenheid (in het materialenhok moesten werd verkleed).
  De KNKB (nu KNKV) kreeg vele klachten van onze bezoekende verenigingen; dit deed de KNKB er toe besluiten om ons veld af te keuren voor gebruik. De Gemeente Leeuwarden kon ons in 1965, voor proef, een veld aanbieden aan de Greuns. Op 1 januari 1966 werd dit veld officieel ons speelveld. Helaas kon onze toenmalige voorzitter Wietze van der Lei, dit niet meer meemaken, omdat hij op 6 november 1965, plotseling op 43- jarige leeftijd overleed. Dit gaf een grote schok bij onze vereniging
  teweeg, maar ook ver buiten onze vereniging.
  Omdat het niveau van de korfbalsport in onze regio op een laag niveau acteerde, werd er contact gezocht met LKC Friso.(nu LKC Pallas,08) om eventueel tot een fusie te komen. Er kwamen besprekingen en er werd besloten bij beide verenigingen een Bijzondere Algemene Vergadering uit te schrijven. Op 23 januari 1969 vonden deze plaats, echter ketste dit voorstel bij de leden van de KV
  Leeuwarden af.
  Om het niveau toch omhoog te brengen besloot het bestuur in 1970, om een bondstrainer aan te trekken. Dit werd Gerrit Tigchelaar. Hij zou 12 jaar aan ons verbonden blijven. Hij zorgde ervoor dat het eerste team van de KVL vele malen kampioen werd.
  Op 20 januari 1973 kon de toenmalige voorzitter Johan Duijff, de burgemeester van Leeuwarden, dhr Te Loo welkom heten bij de opening van onze allereerste clubhuis, genoemd naar de plaats waar de afspraak was gemaakt om een vereniging op te richten, namelijk “De Pijp”. Vele vrijwilligers hadden samen dit clubhuis gebouwd. In dit clubhuis hebben vele hilarische feest- kaart- en bingo avondjes plaatsgevonden.
  Op sportief gebied ging het steeds meer voor de wind. In het voorjaar van 1979 kon het eerste team van de KV Leeuwarden promoveren naar de 1ste klasse. In het 1ste team speelde ook Ab Brouwer, huisarts te Sexbierum. Ab was belangrijk voor het team vanwege zijn vermogen om veel doelpunten te kunnen maken. Helaas voor het team had Ab juist op deze zondag weekend dienst. Bij het vertrek naar Rottevalle (de tegenstander was namelijk kv Wêz Handich) kregen wij bericht van Ab dat hij een bevalling had. Tijdens de rust kwam Ab echter bij het veld aan. KV Leeuwarden stond ruim achter. Door het inbrengen ging het roer om en konden we het winnend afsluiten en promoveren naar de 1ste klasse.
  Opnieuw werden we geconfronteerd met verhuisperikelen. De Coöperatieve Condensfabriek, nu Campina, had bij de Gemeente Leeuwarden aangegeven uit te willen breiden. Dit betekende dat de sportverenigingen die op de Greuns haar domicilie hadden moesten verhuizen.
  (wordt vervolgd)