• Waarom Korfbal?

  Een korfballend kind is een lerend kind! Korfbal stimuleert de motorische ontwikkeling van uw kind. Een kind dat korfbalt leert ontzettend veel. Om een bal te kunnen vangen moeten de ogen en handen kunnen samenwerken. Dit heet oog- handcoördinatie. Korfbal is hiervoor een uitstekende sport waarbij uw kind dit goed leert.

  Maar uw kind leert meer bij KV Leeuwarden! Niet alleen hoe je de sport zo goed mogelijk beoefent, maar ook allerlei andere belangrijke ‘levenslessen’. Hoe speel en werk je samen? Hoe ga je om met verschillen? Hoe ga je om met winst en verlies? Door te korfballen leer je afspraken na te komen en anderen te respecteren. Met korfbal ontwikkel je doorzettingsvermogen en veerkracht.


 • Waarom kiezen voor Korfbalvereniging Leeuwarden?

  Plezier, zelfvertrouwen en leren, dat doen wij bij KV Leeuwarden. Plezier laten wij juist een basisvoorwaarde zijn om te leren. Het werkt zo: Als je plezier hebt, durf je iets nieuws uit te proberen. Lukt dat nieuwe, dan ben je daar trots op. En zelfs al lukt het je niet meteen, dan ben je in ieder geval trots dat je het lef had. In beide gevallen groeit je zelfvertrouwen en presteer je beter. Dat zelfvertrouwen is de motor om verder te leren. En leren zorgt weer voor plezier. Zo is de cirkel rond.

 • Trainingen

  Kinderen in onze jeugdteams trainen 2 keer per week en spelen zaterdags wedstrijden, tenzij anders overeengekomen. Voor de allerjongste jeugd geldt dat ze 1 keer per week trainen i.p.v. twee keer. Tijdens het veldseizoen (april - oktober) worden de traningen en thuiswedstrijden gehouden op het kunstgrasveld naast de Camminghahal. En tijdens het zaalseizoen (november - maart) in de Camminghahal). Voor de actuele trainingstijden kijk hier!

  Trainingen F team
  Leeftijdscategorie 5 -7 jaar zijn wekelijks op dinsdag

  Trainingen E-team (momenteel geen E-team)
  Leeftijdscategorie 7 – 9 jaar zijn wekelijks op dinsdag

  Trainingen D-team
  Leeftijdscategorie 9 – 11 jaar zijn wekelijks op dinsdag en op vrijdag

  Trainingen C--team
  Leeftijdscategorie 11 – 13 jaar zijn wekelijks op dinsdag en op vrijdag

  Trainingen B-team 
  Leeftijdscategorie 13-15 jaar zijn wekelijks op dinsdag en op vrijdag

  Trainingen A-team 
  Leeftijdscategorie 15 – 17 jaar zijn wekelijks op dinsdag en op vrijdag

  Naast trainingen en wedstrijden organiseert KVL regelmatig activiteiten voor jeugdleden.

 • Jeugdsportfonds

  Wat is het jeugdsportfonds?
  Het Jeugdfonds Sport Friesland betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport Friesland de volledige contributie en eventueel de sportattributen. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Klik hier voor meer informatie.
  Via de buurtsportcoach in de wijk kunt u als ouder een aanvraag indienen. Dit mag een aanvraag voor sport zijn of cultuur (Let op: dit geldt niet voor zwemlessen).
  Buurtsportcoach Fardou Visser is intermediair en te bereiken voor aanvragen of vragen over het jeugdfonds Sport Friesland via f.visser@bvsport.nl / 0631785731

  Spelregels gemeente Leeuwarden
   Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen via www.allekinderendoenmee.nl worden verwerkt.
   Kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig binnen deze gemeente, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport.
   De bijdrage wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen deel te laten nemen aan een sportieve activiteit. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum.
   Jeugdfonds Sport Friesland vergoedt de contributie voor sporten volledig. Wanneer de contributievergoeding meer bedraagt dan € 225,- kan er nog voor een maximum van €100,- een waardebon aangevraagd worden voor sportattributen.
   Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld via één van de wijkteams in Leeuwarden, een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker, buurtsportcoach of via Leergeld Leeuwarden. Ouders of
  (trainers van) een sportvereniging kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.
   Het Jeugdfonds Sport keert uit wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.
   Het Jeugdfonds Sport keert géén geld uit aan het kind of aan de ouder(s)/ verzorger(s).
   Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging. Bijdragen voor sportkleding en andere sportattributen worden overgemaakt op de rekening van één van de sportwinkels waarmee Jeugdfonds Sport
  afspraken heeft gemaakt.
   U kunt geen aanvraag indienen voor contributie die al is betaald of een seizoen dat al is afgelopen. De aanvraag gaat op zijn vroegst in op de eerste dag van de lopende maand.
   Als sport gelden in ieder geval alle door het NOC*NSF erkende sporten. Sporten in verenigingsverband krijgt voorrang. Fitness behoort binnen deze gemeente ook tot de mogelijkheden.
   Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag wordt nooit automatisch verlengd.
   De intermediair dient de aanvraag te motiveren aan de hand van beknopte informatie over de financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
   De aanvrager beantwoordt na 4 maanden de vraag of het kind nog aan het sporten is en ziet er op toe dat de jeugdige daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.
   Wanneer de aanvraag geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport en zij de factuur hebben ontvangen van de sportvereniging/ winkel wordt er binnen maximaal 4 weken betaald.

 • Folder Jeugdsportfonds voor ouders
 • Folder Jeugdsportfonds algemeen