Korfbalmasterz certificaat voor Senioren en A’s

In de afgelopen periode zijn veel verenigingen aan de slag gegaan met het spelregelbewijs. Sinds september 2018 is het namelijk voor alle seniorenleden van het KNKV verplicht om het spelregelbewijs in het bezit te hebben. Dit spelregelbewijs kan worden behaald door examen te doen via www.korfbalmasterz.nl.

De korfbalvereniging Leeuwarden organiseert hiervoor op vrijdag 2 november voor de senioren en A-spelers een avond om dit certificaat te halen.

De avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur inloop

20.00 uur starten.

Per persoon de vragen invullen in groepje van 3-4 personen.

Graag eigen laptops /ipads meenemen.

Op de avond ontvang je je inlogcode.

Share Now

Related Post