• Nieuws van het KNKV met betrekking tot het komende zaalseizoen

    12 mei 2020
  • Op 9 april hebben we van het KNKV een enquête ontvangen over de invoering van een tussenklasse in de zaalcompetitie.
    Wij hebben hier als bestuur positief op gereageerd. Omdat het 1 ste team op het moment dat de competitie door het coronavirus moest worden stopgezet, op de ranglijst op plaats 2 stond, komt ons 1 ste team nu in het seizoen 2020-2021 uit in de 3 e klasse. De complete toelichting over de invoering van een tussenklasse vind je hier.

    Ons 2 e team speelt in de Reserve 3 e klasse. Hier veranderd niets aan.

    Ook maken zij melding van het volgende: Het aantal zondagteams in de competitie is t.o.v. vorig seizoen meer dan gehalveerd. Enige regio waar de terugloop mee viel was het Noorden, maar ook daar blijven er maar beperkt aantal teams over. Desondanks zijn we ingedeeld met drie zaterdag verenigingen. Zullen we in de toekomst moeten gaan nadenken om een zaterdag vereniging te worden? We gaan het zien.