Spelwijzeravond Korfbalmasterz

Hallo Allemaal!

Wij (KV Leeuwarden, LKV Pallas’08 en KV Wêz Warber en Fluch) organiseren op woensdagavond 14 maart tussen 19:30 en 22:00 uur in de Camminghahal, De Spelwijzeravond!

Deze avond staat onder leiding van een heuse bondsscheidsrechter Jan van Zomeren! Hij zal onder meer uitleg geven waarom er gefloten wordt bij verschillende spelsituaties. Wij verwachten ook dat iedereen die zicht opgeeft een vraag meeneemt, welke dan op deze avond uitvoerig bediscussieerd kan worden.  Hierdoor wordt het een interactieve avond!

Deze avond geld voor alle senioren (inclusief de midweek teams) en junioren welke nog geen spelregel certificaat hebben. Op de avond zelf zullen ook een aantal laptops aanwezig zijn om direct ook de test via https://www.korfbalmasterz.nl/  te kunnen gaan doen.

Opgave graag voor 11 maart bij:

Gerrit Tamminga (ggtamminga@hotmail.com),

Lambertha Busman (lbusman@2000net.nl) of

Hedwig Hoekstra (hedwig.hoekstra@leeuwarden.nl) met als onderwerp spelwijzeravond.

Ook in de mail graag de vraag die je gaat stellen beschrijven zodat de bondsscheidsrechter deze van te voren kan voorbereiden.

Tot slot willen we melden dat het een morele plicht is om dit certificaat te halen en wij jou op deze manier hierop willen attenderen dat je op deze avond aanwezig bent.

 

In ieder geval tot woensdagavond 14 maart om 19:30

Met vriendelijke groet,

Hedwig Hoekstra, Bea Wiegersma, Gerrit Tamminga en Lambertha Busman

Share Now

Related Post