• Uitslag Omrop Fryslân Troch de Koer Bokaal

    29 mrt 2021
  • Britt Hiemstra mocht, namens KVL, 20 maart de Finale spelen van de Omrop Fryslân Troch de Koer Bokaal.

    Hierbij is Britt 2e geworden met een uitslag van Spannum-KvL 7-6.
    Wij hebben genoten van de verrichtingen van Britt en hebben haar als bestuur van KvL hiervoor dan ook bedankt.

     

  • Vanaf 12:30 min is "onze" Britt Hiemstra te zien.