Vertrouwenscontactpersoon KVL

Beste leden van korfbalvereniging Leeuwarden en ouders van leden,

 

Met ingang van de ledenvergadering van 20 november 2015 jl., ben ik aangesteld als vertrouwencontactspersoon van korfbalvereniging Leeuwarden.

De algemene taak van een vertrouwenspersoon is het verzorgen van de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

·       Seksuele intimidatie

·       Agressie en geweld

·       Pesten

·       Discriminatie

·       Interne criminaliteit

Voor de officiële functieomschrijving zie hieronder.

 

Ik ben te bereiken:

Telefoonnummer: 06-55946166

Email: jennymink@outlook.com

 

Met vriendelijke groet,

Jenny Mink

 

Functie omschrijving vertrouwenspersoon Korfbalvereniging Leeuwarden:

Doel: Het doel van de functie is op te treden voor leden en ouders als vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Plaats in de vereniging: Heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen en buiten de vereniging.

Functie-inhoud:

•    Heeft een solistische functie.

•    Kan bij conflicten optreden als intermediair tussen leden en kaderleden.

•    Kan op verzoek van het bestuur optreden als bemiddelaar in conflicten.

•    Kan door een lid of groep gevraagd worden op te treden als bemiddelaar.

•    Behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer.

•    Alleen met toestemming van betrokkene worden derden in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats.

•    Op verzoek van betrokkene kunnen derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen.

•    Brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur.

•    Houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij.

•    Treedt in alle situaties onpartijdig op.

•    Zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

•    Kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.