• Vriend van KvL

  Geen lid van KvL, maar draag je de vereniging een warm hart toe? Wordt dan Vriend van KvL!

  Doelstelling
  De doelstelling van de vrienden van KVL is dat de opbrengsten ten goede komen aan de gehele vereniging. Er wordt geïnvesteerd over de totale breedte van de vereniging, van jeugd tot senior, om de sportieve prestaties van de sporters en de inzet van begeleiders/vrijwilligers naar een hoger niveau te brengen. De hele vereniging heeft baat bij de opbrengsten van de Vrienden van KVL.

  Wie kan er lid worden?
  Iedereen, van vaders tot moeders van opa tot oma van vrienden en vriendinnen en zelfs je buren kunnen lid worden. Iedereen die KVL een warm hart toe wil dragen kan lid worden. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor commissies en teams.

  Hoe kunt u lid worden?
  Vul het formulier in en mail het naar secretaris@kvleeuwarden.nl. De  sponsorcommissie neemt dan contact met u op.

  Wat is de bijdrage?
  Iedereen die lid wordt van de Vrienden van KVL machtigt de penningmeester van KVL om de bijdrage van € 50,- van zijn of haar bank- of girorekening af te schrijven. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging kan plaatsvinden voor 1 mei van ieder jaar.

  Meer informatie?
  Voor meer informatie over de Vrienden van KVL kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie: secretaris@kvleeuwarden.nl

 • Aanmeldformulier Vriend van KvL